Корабокрушения в Черно море

Изследователите откриха гробище на потънали кораби   в дъното на Черно море с повече от 40 различни кораба. Те са разпръснати по целия регион до дълбочина 7000 фута под повърхността на Черно море. Именно  в това подводно гробище обхваща хиляда години човешка история, от 9-ти до 19-ти век.
Много от корабите са търговски кораби. Особенно простиращи се от Византийската империя до Османската императа.
Количеството остатъци не е само невероятно, но и тези подводни капсули за времето са изключени от кислород. Това е благодарност към уникалната аноксична (без кислород) среда на Черно море. В древното време затопляйте семетровите води до повишаване на нивото на морето и Средиземно море се разлива над пролива Босфор в тогавашното сладководно езеро.
За да може кислородът да достигне дълбочините, морето трябва да се смесва - заради вълни и вертикални течения. А в Черно море - водата се смесва много слабо - необходими са стотици години, докато водата от повърхността достигне дъното.
Откритията на Черноморската карта са твърде дълбоки, за да ги посетят туристите. Затова водолазните екскурзии се отправят към оригиналните отбранителни стени на Несебър от времето на траките и бойните кораби от Първата и Втората световна война.Както и самолета на бившите българи. Комунистическият самолет на лидера Тодор Живков, който беше умишлено потопен във Варненския залив през 2011 г., за да породи изкуствен риф. 

Потънали кораби Потънали кораби Потънали кораби

Гръцки търговски кораб

Гръцки търговски кораб, датиран от преди повече от 2400 години, е намерен да лежи отстрани край българския бряг.
23-метровата (75 фута) останка, открита в Черно море от англо-български екип, се счита официално за най-старото известно непокътнато корабокрушение в света.
Затова изследователите бяха смаяни, когато откриха, че търговският кораб много прилича по дизайн на кораб, украсяващ древногръцки вази за вино.
Например кормилото, пейките за гребане и дори съдържанието на трюма му остават непокътнати.
Причината, поради която търговският кораб, датиращ от около 400 г. пр. н. е., е останал в толкова добро състояние толкова дълго, е че водата е аноксична или без кислород. Разположен на повече от 2000 м под повърхността, той също е извън обсега на съвременните водолази.
Корабът беше един от многото проследяващи между средиземноморските и гръцките колонии по Черноморието. Открит е на повече от 80 км от българския град Бургас.
Все още товарът на кораба остава неизвестен.
В продължение на три години академичната експедиция откри 67 останки, включително римски търговски кораби и казашки търговски флот от 17-ти век. 
Някой потънали кораби: Параход "Родина", Параход "Мопанг", Подводник 18, "Пионер"

 
Get more stuff like this in your inbox

Subscribe and get interesting stuff und updates to your email inbox.